Quarterly: Terugblik op Kunststoffenbeurs en de toekomst van circulaire productontwikkeling

Wat is de impact van de bijmengverplichting op de verschillende industrieën? Het onderwerp kwam aan bod tijdens Cristel Rijnen’s presentatie op de Kunstoffenbeurs en zij bespreekt dit en andere onderwerpen in deze kwartaalupdate:

  • Geslaagde Kunststoffenbeurs
  • Wetgeving en duurzaamheid
  • Circulaire productontwikkeling
  • VNO-NCW voorzitter bezoekt Injection Point

“In een quarterly kijk ik graag eerst een stukje terug om vervolgens vooruit te kijken naar wat de nabije toekomst in petto heeft. Ik hoop dat deze kwartaalupdates bijdragen aan een verdergaande dialoog met andere partijen die duurzame productie centraal stellen in hun bedrijfs- en productieprocessen. Dat die samenwerkingen plaats vinden – in dit Quarterly ga ik daar verder op in – laat zien dat we in beweging zijn en blijven. Heb jij vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze update, laat mij dat zeker horen!” – Cristel Rijnen, directeur Injection Point

Een geslaagde editie van de kunstoffenbeurs

“De kunststoffenbeurs was een geslaagd evenement, met een nieuwe indeling die exposanten en bezoekers samenbracht in één hal. Dat gaf een goede dynamiek en zorgde voor een succesvol evenement,” vertelt Cristel. “Tijdens de Kunststoffenbeurs gaf ik samen met Jan Willem Wieringa van Desch Plantpak een lezing met de titel ‘The Art of Recycling’. Deze presentatie benadrukte het belang van recycling en het gebruik van recyclaat in de kunststofindustrie.

Er kwamen ruim 70 geïnteresseerden opdagen. We gingen in op de bijmengverplichting en zette uiteen hoe verschillende industrieën zich aan deze nieuwe wetgeving zullen aanpassen om te voldoen aan de eisen van de circulaire economie. Dit onderstreept het belang van innovatie en samenwerking in de kunststofverwerkende industrie om een duurzame toekomst te bereiken.”

Het evenement bood een platform voor innovatieve producten en diende daarnaast als decor voor de uitreiking van de Rethink Award.

Wetgeving en Duurzaamheid

Een opvallend aspect van de beurs was de aanwezigheid van vertegenwoordigers van het ministerie. Zij onthulden nieuwe wetgeving met betrekking tot het bijmengen van gerecycled kunststof, een ontwikkeling die streeft naar een meer duurzame benadering van kunststofverwerking. Deze wetgeving, die voorschrijft dat verwerkers een bepaald percentage gerecycled of biobased plastic moeten bijmengen in hun productie, gaat naar verwachting in 2027 van start, terwijl de EU-wetgeving dit in 2030 zal implementeren.

“De bijmengverplichting is een belangrijke stap om de klimaatdoelstellingen te halen. Het vereist dat de industrie anders gaat denken en handelen, maar de uitdagingen variëren sterk afhankelijk van de sector.” Het bijmengen van gerecycled kunststof is een complexe kwestie, en de vereiste percentages variëren per sector. Er wordt gestreefd naar een bijmenging van ongeveer een derde tegen 2030, maar dit doel kan in sommige gevallen moeilijk haalbaar zijn, afhankelijk van het type product en de beschikbare materialen.

Terwijl sommige sectoren, zoals de plantenpottenindustrie, soms al jarenlang 100% gerecycled materiaal gebruiken en deze verplichting met open armen ontvangen, hebben andere industrieën zoals de medische sector, te maken met striktere regelgeving die het gebruik van gerecycled materiaal bemoeilijkt. Voor technische producten is het vaak een complexe opgave om aan de bijmengverplichting te voldoen, aangezien de kwaliteit en technische specificaties van hun producten niet mogen worden aangetast. De mate van bijmenging kan variëren van 0 tot 30%, afhankelijk van de specifieke eisen van elke branche. Deze diversiteit onderstreept het belang van flexibele benaderingen en innovatieve oplossingen om een circulaire economie te bevorderen in de kunststofverwerkende industrie.”

Circulaire productontwikkeling

In het afgelopen kwartaal was er nog een andere interessante ontwikkeling: Injection-Point is samen met 5 andere partners betrokken bij een nieuw samenwerkingsproject. Circulaire productontwikkeling staat daarin vanaf het begin af aan centraal. Dit project is opgezet met overheidssubsidie en omvat verschillende bedrijven uit diverse sectoren. Deze samenwerking streeft ernaar om een circulaire cirkel rondom één product te creëren, waarbij de levenscyclus van het product wordt verlengd door hergebruik van materialen en de mogelijk ontstaat voor refurbishment.

Toekomstige perspectieven

“Het komende kwartaal belooft ook weer dynamisch en interessant te worden, met de voortzetting van de bijmengverplichting-discussie en de voortgang van het circulaire productontwikkelingsproject. Ook ben ik vereerd om te mogen melden dat VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen Injection-Point gaat bezoeken. In ieder geval toont alles aan dat de kunststofindustrie in beweging is, richting meer duurzaamheid. Ik voel me energiek en trots dat ik daar als duurzame spuitgieter én als bestuurslid van NRK PVT een bijdrage aan mag leveren.”

Wil jij meer weten over duurzaam spuitgieten en hoe Injection Point jou kan ondersteunen in het proces van productontwikkeling tot serieproductie? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op