Injection Point: Cristel Quarterly Q2 2024

In dit Quarterly neem ik jullie graag weer mee in de laatste ontwikkelingen. Zoals jullie gewend zijn kijken we ook een stukje terug. We hebben een goed laatste kwartaal achter de rug maar we zien ook signalen vanuit de markt die minder gunstig stemmen. In de maakindustrie zijn veel bedrijven nog zoekende naar mogelijkheden om te verduurzamen en tegelijkertijd de winstgevendheid te behouden, ik zie dat als een belangrijk speerpunt.

Bezoek voorzitter VNO-NCW aan Injection-Point

Eind 2023 bracht Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW, een bezoek aan onze organisatie. Haar indruk was duidelijk: we hebben onze zaakjes goed op orde, zowel wat betreft geautomatiseerde processen als ons zero waste beleid.

Tijdens haar bezoek hebben we onder andere gesproken over de NCPN-norm, die betrekking heeft op bijmengverplichtingen. Het was belangrijk om aan te geven dat binnen deze wetgeving enkele knelpunten bestaan. Vooral voor technische materialen, zoals engineering plastics, is er momenteel geen of weinig beschikbaarheid van recyclaat, endeze situatie zal niet snel veranderen. Voor de recyclers is het volume van deze afvalstroom veel te laag om er een business case van te maken.  Daarbij brengt deze situatie de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere EU-landen in gevaar. In de conceptnorm wordt beoogd de verplichting enkel te stellen voor Nederlandse producenten voor de Nederlandse afzetmarkt. Er wordt dus geen heffing gezet op import.

De mogelijke oneerlijke concurrentie die hierdoor binnen de EU kan ontstaan, is een zorgelijk punt.

Het streven van Nederland om voorop te lopen in de implementatie van de regelgeving voor 2030 wordt toegejuicht. “Is het niet beter om te motiveren in plaats van te bestraffen”, was mijn advies om onze vooruitstrevende positie verder te versterken.

Op dit moment ligt het wetsvoorstel NCPN tot 31 mei open ter consultatie. Ik roep eenieder die ermee te maken krijgt dan ook op gebruik te maken van dit recht op feedback.

Industrial Sustainability Congres 2024

Op 9 april organiseerde The House of Technology een boeiend congres gericht op industriële duurzaamheid, waarbij het doel was om ervaringen te delen over het definiëren en implementeren van duurzaamheidsprojecten binnen MKB+ maakbedrijven. In totaal waren er 18 sprekers verdeeld over 4 podia die hun verhaal hebben gedaan aan zo’n 120 deelnemers, zijnde met name leden uit het managementteam van middelgrote industriële maakbedrijven.

Als vertegenwoordiger van Injection Point heb ik deelgenomen aan dit evenement, waar ik niet alleen heb gesproken, maar ook heb geluisterd naar de benaderingen van andere bedrijven ten aanzien van CSRD-wetgeving.

Tijdens mijn presentatie heb ik ons CO2-voetafdrukrapport gepresenteerd en het verhaal van Injection Point verteld mbt onze inspanningen op het gebied van circulariteit. Tot slot heb ik laten zien hoe wij als klein MKB bedrijf de CSRD hebben geïmplementeerd en vertaald naar praktische acties en waar onze focus ligt voor de toekomst.

Vanuit de organisatie en diverse deelnemers  heb ik veel positieve reacties ontvangen op mijn presentatie. .

Tevens heb ik zelf actief geluisterd naar andere sprekers en zijn we gezamenlijk de dialoog aangegaan. Het heeft mij inzichten verschaft in de problematieken waar bedrijven verderop in de keten tegen aan lopen en daarmeeheeft dit mij meer inzicht gegeven in de uitdagingen waarmee onze klanten worden geconfronteerd.

Veel van mijn klanten ontvangen een breed scala aan producten (onderdelen, sub-assemblages) die ze samenstellen tot eindproducten. Een voorbeeld hiervan is een OEM’er die complexe machines produceert, bestaande uit duizenden onderdelen en verschillende grondstoffen. Het rapporteren over al deze onderdelen is zeer complex, vooral omdat niet elke leverancier hierop kan antwoorden. Desondanks ben ik van mening dat het belangrijk is dat leveranciers deze informatie verstrekken, omdat dit cruciaal is voor duurzaam ketenbeheer. Mijn advies aan de OEM’ers is dan ook om de vraag aan de toeleveranciers te blijven stellen. Uiteindelijk zal er dan een antwoord komen. Bij Injection Point zijn we vandaag de dag al in staat om op productniveau een CO2 voetafdruk vast te stellen.

Met de komst van de CSRD moeten bedrijven gaan onderzoeken hoe de milieubelasting verdeeld is binnen hun producten en processen. Op deze manier kan er een selectie gemaakt worden op welke gebieden verduurzaming de grootste impact genereert.. Als kunststof spuitgieter merk ik dat mijn onderdelen vaak niet direct behoren tot de zwaarst belaste of meest verbruikende categorieën. Hierdoor worden in eerste instantie vooral inspanningen gericht op andere zwaarderematerialen en het energieverbruik van producten.  Dit betekent dat kunststof leveranciers zoals wij vaak later in het proces aan bod zullen komen.

Injection Point in Dopper Digitaal Product Paspoort (DPP)

Ik beschreef de geringe impact die wij hebben als leverancier van kunststof spuitgieter bij complexe machines. Bij andere partijen kan dat totaal anders liggen. Bijvoorbeeld voor onze klant Dopper. We produceren de Dopper Sport Cap en de Dopper Carrier.

Dopper heeft in april 2024 als eerste in de branche, het Digital Product Passport (DPP) gelanceerd. Dat DPP laat de volledige reis van je product volgen, van productie tot levering tot het einde van de levensduur. Belangrijke zaken die in het DPP worden benoemd, zijn de oorsprong van de materialen, de voetafdruk van het product en onderhoudsinformatie. Natuurlijk zijn we er trots op dat we als Injection Point in die reis genoemd worden. Het DPP van Dopper kan je hier vinden!

Plastic Recycle Lab

Injection Point is een van de sponsoren van het mobiele Recycle LAB. Dit mobiele lab vormt een mooie aanvulling voor basisscholen op lessen over milieu en duurzaamheid. Als sponsor heb ik bedongen dat de aanhanger ook een keer bij de basisschool van mijn kinderen zou komen en op 16 en 17 april was het dan eindelijk zover. Alle groepen 5 t/m 8 zijn aan de slag gegaan met het recyclen en omsmelten van waardevolle plastics, in totaal 165 kinderen (waarvan twee van mij). Ik vind het heel belangrijk dat deze nieuwe generaties al maximaal bewust worden van grondstoffen en circulariteit. De belangrijkste boodschap die is blijven hangen is dat je van oude producten dus hele gave nieuwe producten kunt maken.

Vooral het telefoonhoesje dat voorheen koelkast was, is door bijna alle kinderen thuis aan de keukentafel doorverteld.

Kijk voor een impressie deze video

Tot slot

30 mei ben ik een van de exposanten/sprekers bij  SimpaTec Molding Innovation Day. Dit is een  netwerk event waar ik en andere keynote sprekers hun laatste technologieën en oplossingen presenteren. Uiteraard zal ik in het volgende Quarterly weer verslag doen van deze bijeenkomst.

Mocht je naar aanleiding van dit Quarterly vragen of opmerkingen hebben, of willen onderzoeken hoe we samen in een partnership iets bij kunnen dragen aan een duurzame(re) wereld dan hoor ik dat natuurlijk heel graag van je.

Cristel Rijnen – Directeur Injection Point